53 45 63 00

Rekneskap

Våre rekneskapstenester er basert på bransjestandarden «God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet».


Eit korrekt rekneskap er grunnlag for all rapportering. Det er viktig for deg som grunnlag for planlegging, styring og oppfølging av di verksemd, og ikkje berre grunnlag for moms og skatt.
Rekneskapstenestene omfattar i hovudsak:

 • Registrering av bilag gjennom året, eventuelt med avdelings- og/eller prosjektregnskap.
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Remittering
 • Rapportering
 • Offentlege oppgåver
 • Budsjett og analyser
 • Årsoppgjer, likningsoppgåver og sjølvmelding
 • Lovpålagt styrerapportering


Alle tenester kan utførast enten på vårt kontor eller ute hos kunden, eller over internett på våre system.

 • Registrering av bilag gjennom året, eventuelt med avdelings- og/eller prosjektregnskap.
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Remittering
 • Rapportering
 • Offentlege oppgåver
 • Budsjett og analyser
 • Årsoppgjer, likningsoppgåver og sjølvmelding
 • Lovpålagt styrerapportering

Regnskap (bokmål).