53 45 63 00

Regnskap

Kort oppsummert er regnskap en oversikt over alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Ett korrekt regnskap er grunnlaget for all rapportering av økonomien og er et helt avgjørende redskap for bedriftens planlegging, styring og oppfølging, i tillegg til at den gir oversikt over avgifter og skatt.


Autoriserte regnskapsførere


Vi har autoriserte regnskapsførere på vårt kontor på Stord som kan hjelpe deg å utarbeide korrekt regnskap, alt fra deg som driver eget enkeltpersonforetak og til deg som har ansvar for en større bedrift med flere utfordringer.

Våre regnskapsførere har lang erfaring og faglig kompetanse som kommer deg til nytte innenfor følgende regnskapstjenester:

 • Registrering av bilag gjennom året, eventuelt med avdelings- og/eller prosjektregnskap
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Remittering
 • Rapportering
 • Offentlige oppgaver
 • Budsjett og analyser
 • Årsoppgaver, likningsoppgaver og selvangivelse
 • Lovpålagt styrerapportering


Regnskapstjenester på Stord

Vi har konkurransedyktige priser, og faktorer som fleksibilitet og løsningsorienterte medarbeidere er en viktig del av vår filosofi. Vi tilbyr deg våre tjenester på vårt kontor på Stord, men om du ikke har mulighet til å møte oss der vi er kan vi bistå deg på et avtalt sted eller over Internett. Flere av våre kunder fører deler av regnskapet selv on-line tilknyttet våre servere, og så utfører vi det arbeidet kunden ikke har kompetanse til selv.


Ta kontakt for mer informasjon om regnskap eller andre tjenester, eller for å bestille. Vi er tilgjengelig gjennom telefon, e-post og kontaktskjema.


 • Registrering av bilag gjennom året, eventuelt med avdelings- og/eller prosjektregnskap
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Remittering
 • Rapportering
 • Offentlige oppgaver
 • Budsjett og analyser
 • Årsoppgaver, likningsoppgaver og selvangivelse
 • Lovpålagt styrerapportering