53 45 63 00

Rådgjeving

Vi ønskjer å vera ein pro aktiv, løysingsorientert og framtidsretta samarbeidspartnar, og tilbyr eit bredt spekter av økonomisk og administrativ rådgjeving.


Disse tenestene vil vi tilby sjølv om du ikkje er rekneskapskunde av oss.

 • Val av selskapsform
 • Etablering og registrering av selskap
 • Bistand til styret eller som samtalepartner , «styrepakker»
 • Controller oppgåver
 • Tilrettelegging av rutinar optimalisert etter firmaets ønskje.
 • Budsjettering, utarbeiding av analyser og nøkkeltal
 • Bistand vedkomande berekning av finansieringsbehov og lånesøknader
 • Bistand vedkomande skattespørsmål
 • Bistand vedkomande kontakt med offentlege myndigheiter


I saker der vi ikkje har tilstrekkeleg kompetanse sjølv, søkjer vi råd i vårt nettverk av gode samarbeidspartnarar.

 • Val av selskapsform
 • Etablering og registrering av selskap
 • Bistand til styret eller som samtalepartner , «styrepakker»
 • Controller oppgåver
 • Tilrettelegging av rutinar optimalisert etter firmaets ønskje.
 • Budsjettering, utarbeiding av analyser og nøkkeltal
 • Bistand vedkomande berekning av finansieringsbehov og lånesøknader
 • Bistand vedkomande skattespørsmål
 • Bistand vedkomande kontakt med offentlege myndigheiter


Rådgivning (bokmål).