53 45 63 00

Rådgivning

Økonomisk rådgivning kan være en smart investering dersom din bedrift har behov for faglig kompetanse innenfor regnskapsføring. Med en økonomisk rådgiver kan du få innsikt i eventuelle fallgruber og muligheter for en bedre økonomisk struktur for din bedrift. Derfor kan det være fornuftig å investere i en rådgiver med lang økonomisk erfaring.


Økonomisk rådgivning


Våre rådgivere har lang erfaring med analyse og gir råd både til store og små bedrifter. Rådgiver hos oss vil analysere tall fra tidligere perioder og trekke frem ulike tendenser som kan være viktig å legge merke til i markedet. Vi holder oss også oppdatert på regelverket og kommer med en proaktiv og løsningorientert veiledning til hvilke økonomiske grep deres bedrift bør fokusere på videre i fremover. Selv om du ikke er regnskapskunde hos oss kan vi bistå deg med følgene tjenester innenfor regnskap:

 • Valg av selskapsform
 • Etablere og registrere selskap
 • Bistand til styret eller som samtalepartner - «styrepakker»
 • Kontrollere oppgaver
 • Tilrettelegge rutiner, optimalisert etter firmaets ønske.
 • Budsjettere, utarbeide analyser og nøkkeltall
 • Bistand til å beregne finansieringsbehov og lånesøknader
 • Bistand vedrørende skattespørsmål
 • Bistand vedrørende kontakt med offentlige myndigheter


Økonomi


I saker der vi ikke har tilstrekkelig kompetanse selv, søker vi råd i vårt nettverk av gode samarbeidspartnere. Dermed kan du være sikker på at vi finner en løsning på dine utfordringer.


Kontakt oss for å bestille et rådgivermøte via telefon, mail eller møt oss på vår adresse i Sæ 134 i Stord.

 • Valg av selskapsform
 • Etablere og registrere selskap
 • Bistand til styret eller som samtalepartner - «styrepakker»
 • Kontrollere oppgaver
 • Tilrettelegge rutiner, optimalisert etter firmaets ønske.
 • Budsjettere, utarbeide analyser og nøkkeltall
 • Bistand til å beregne finansieringsbehov og lånesøknader
 • Bistand vedrørende skattespørsmål
 • Bistand vedrørende kontakt med offentlige myndigheter