53 45 63 00

Outsourcing

Ved å ha fokus på eigen kjerneverksemd og overlate heile eller deler av rekneskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi saman bidra til å auke lønsemda og kompetansen i din bedrift.


Det kan være aktuelt å sette ut arbeidet til profesjonelle miljø av mange årsaker (outsource):

 • Auka krav til kompetanse i økonomifunksjonen
 • Hyppig endring av krav, lover og regler, vanskeleg å halda seg oppdatert
 • Frigjering av tid til å konsentrere deg om di kjerneverksemd
 • Tilsette sine krav og behov for fagleg miljø og utvikling
 • Teknologisk utvikling, tilgang til avansert økonomisystem utan å måtte kjøpe dette
 • Økt fleksibilitet og reduksjon av risiko ved at variable kostnader i større grad følgjer volumet samanlikna med fast tilsetjing


 • Auka krav til kompetanse i økonomifunksjonen
 • Hyppig endring av krav, lover og regler, vanskeleg å halda seg oppdatert
 • Frigjering av tid til å konsentrere deg om di kjerneverksemd
 • Tilsette sine krav og behov for fagleg miljø og utvikling
 • Teknologisk utvikling, tilgang til avansert økonomisystem utan å måtte kjøpe dette
 • Økt fleksibilitet og reduksjon av risiko ved at variable kostnader i større grad følgjer volumet samanlikna med fast tilsetjing