53 45 63 00

Løn

Løn er eit krevjande område med store utfordringar. At alle tilsette får rett løn til rett tid er avgjerande for deg som arbeidsgjevar.


For å halda seg à jour med regelverket på området krev stadig oppdatering. Vi er på kurs og får alle nyhende etter kvart for å ivareta dette kravet.


 • Lønskjøring med lønsslippar og utbetalingslister
 • A-meldingar
 • Feriepengelister
 • Sjukemeldingar
 • Inntekts- og skatteopplysningar
 • Registrering av fråvær
 • Sjukefråværsrapporter
 • Andre offentlege rapporter/statistikkar
 • Lønskjøring med lønsslippar og utbetalingslister
 • A-meldingar
 • Feriepengelister
 • Sjukemeldingar
 • Inntekts- og skatteopplysningar
 • Registrering av fråvær
 • Sjukefråværsrapporter
 • Andre offentlege rapporter/statistikkar

Lønn (bokmål).