53 45 63 00

Fakturere

Gode fakturarutinar er ein viktig del av dei administrative oppgåvene i eit føretak.


Vi har effektive løysingar. Lat vi fakturere for deg, så kan du konsentrere deg om di kjerneverksemd.

Du kan også sjølv nytta vårt fakturasystem via Internett.

Vårt fakturasystem er integrert med rekneskapssystemet slik at ein unngår dobbeltregistrering av opplysningar.

Vi kan også hjelpe til med purringar og inkasso.