53 45 63 00

Årsavslutning

Årsavslutning resulterer i årsrekneskap med tilhøyrande likningsoppgåver som igjen er grunnlaget for skatteberekninga.


I dette arbeidet er det mange vurderingar som skal gjerast og lover og regler som skal følgjast.. Vi har kunnskapen og stettar dei krava som skal til for å utføre årsavslutning på en rasjonell og effektiv måte.
Vi utarbeider komplett årsavslutning for dei fleste selskap og personlige næringsdrivande.

 • Årsrekneskap m/noter
 • Bistand med å utarbeide årsmelding
 • Likningsskjema
 • Skatteberekning
 • Kontantstraumoppstilling
 • Avskriving og driftsmiddelkartotek
 • Aksjebok/aksjonæroversikt
 • Bistand med å utarbeide generalforsamlingsprotokoller


Alle rapporter kan sendast elektronisk om det er ønskjeleg.
Likningsskjema blir levert elektronisk via Altinn.

 • Årsrekneskap m/noter
 • Bistand med å utarbeide årsmelding
 • Likningsskjema
 • Skatteberekning
 • Kontantstraumoppstilling
 • Avskriving og driftsmiddelkartotek
 • Aksjebok/aksjonæroversikt
 • Bistand med å utarbeide generalforsamlingsprotokoller